Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-03-07

Summary:

  • Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W najbliższym czasie czeka  nas osłabienie wzrostu gospodarczego i jeszcze wyższa inflacja, nawet dwucyfrowa. Krótkookresowe perspektywy są trudne. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i podatna na zawirowania.

  • Negatywne konsekwencje tej wojny mogą być w wielu obszarach silniejsze dla Polski niż dla innych krajów z uwagi na położenie geograficzne oraz wiele nierozwiązanych problemów strukturalnych, które w ostatnich latach uległy pogłębieniu w czasie rządów PiS.

  • Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe – konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej.

  • Kluczowym elementem bezpieczeństwa kraju jest bezpieczeństwo ekonomiczne – kraj o stabilnej gospodarce jest w stanie lepiej zapewnić sobie bezpieczeństwo militarne i jest mniej podatny na zawirowania towarzyszące wojnom w innych częściach świata. Nie można zwiększać wydatków na bezpieczeństwo militarne w skali naruszającej bezpieczeństwo finansów publicznych, szczególnie w warunkach dużej niepewności i „kruchości” naszej sytuacji gospodarczej. W dłuższym okresie wysoka inflacja, naruszenie stabilności finansów publicznych, wyższe odsetki doprowadzą do spowolnienia gospodarki i ostatecznie zmniejszą pulę środków na wydatki obronne i inne, np. zdrowotne. Co więcej, jak pokazuje przypadek Rosji, nawet wysokie wydatki zbrojeniowe, kiedy są rozdysponowywane w sposób nieprzejrzysty i niekontrolowany, nie zapewniają zakładanej przewagi militarnej.

  • Bezpieczeństwo kraju to nie tylko czołgi i armaty. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju są: zwiększanie praworządności, budowanie silnej pozycji na arenie międzynarodowej (przez uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO), utrzymywanie stabilnych i przejrzystych finansów publicznych.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR
[email protected]