Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat FOR 22/2023: Pieniądze z KPO mogłyby pomóc polskiej gospodarce, ale nie zastąpią reform

Polska w ramach KPO ma otrzymać w sumie ok. 57 mld euro, z czego 22,5 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji (39,5% środków z KPO) oraz 34,5 mld euro w postaci pożyczek (60,5%). Wszystkie środki z KPO należy wykorzystać do końca sierpnia 2026 roku. Komisja Europejska w październiku 2022 roku wstrzymała jednak wypłatę środków z KPO dla Polski w związku z sytuacją w sądownictwie i nieprzestrzeganiem przez nasz kraj standardów praworządności.

czytaj więcej

Prawo i Sprawiedliwość, ogłaszając swój program dotyczący sądownictwa, ostatecznie postawiło krzyżyk na Krajowym Planie Odbudowy – Patryk Wachowiec, Money.pl

– Utrata nawet części funduszy należnych Polsce jest jednak niczym w zestawieniu z sobotnimi zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości dotyczącymi sądownictwa. Zarówno w opublikowanym tego dnia programie wyborczym PiS, jak i w konwencyjnym przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego potwierdzono jednoznacznie kurs na dalsze podważanie niezawisłości sędziów i skuteczne stosowanie prawa unijnego przez sądy – pisze analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.

czytaj więcej

Komunikat FOR 7/2023: Komisja Europejska skarży do TSUE upolityczniony TK. Czy wpłynie to na KPO?

Po skargach Komisji do Trybunału Sprawiedliwości dotyczących sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej czy tzw. ustawy kagańcowej tym razem instytucja ta wytoczyła najcięższe działo. Do trybunału w Luksemburgu trafiła jej skarga związana z upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego i podważeniem przez niego fundamentów prawa UE. Część komentatorów, podobnie jak w przypadku poprzednich skarg, stwierdza bezrefleksyjnie, że Unia nie ma kompetencji do zajmowania się polskimi sądami. Jest to mit, który w kontekście sprawy dotyczącej TK warto rozwiać. Wreszcie należy zastanowić się nad wpływem tej skargi na ewentualną wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

czytaj więcej

Europejskie stowarzyszenia sędziowskie skarżą decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Czy to ma sens?

Skarga czterech organizacji sędziowskich na decyzję Rady o zatwierdzeniu polskiego KPO jest bez wątpienia krokiem bez precedensu. W całym przedsięwzięciu nie chodzi jednak o zablokowanie polskim obywatelom i firmom dostępu do środków z Funduszu Odbudowy, lecz o pryncypialne trzymanie się fundamentów prawa unijnego. Rada i Komisja nie mogą bowiem wybierać z orzeczeń TSUE tylko tych fragmentów, które wydają im się politycznie atrakcyjne, przez co łatwiej będzie im realizować poszczególne polityki. Przeciwnie: instytucje powinny stosować prawo unijne w całości – szczególnie w okolicznościach, w których w części państw członkowskich obserwujemy wyraźny regres rządów prawa, na co zwracają uwagę europejskie sądy.

czytaj więcej

Pieniędzy w budżecie nie ma, więc rząd musi stosować takie manewry – Sławomir Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

– PFR wchodzi do gry, obok Banku Gospodarstwa Krajowego, jako sposób na omijanie budżetu państwa. Pieniędzy w budżecie nie ma, więc rząd musi stosować takie manewry. Środki z tarczy nie pójdą na spłatę długu zaciągniętego na potrzeby Tarczy Finansowej, jak to zapowiadano jeszcze na jesieni 2020 r., lecz na sfinansowanie KPO. To wygeneruje duże napięcia w zakresie zarządzania długiem publicznym w przyszłości – mówi Sławomir Dudek, główny ekonomista i wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Okazuje się, że nie ma pieniędzy w budżecie – Sławomir Dudek, Forbes

– Jeszcze jesienią 2020 szef PFR publicznie zapewniał, że środki zwracane do PFR będą wykorzystywane do spłaty tego zadłużenia, aby odciążyć budżet państwa. Okazuje się, że nie ma pieniędzy w budżecie. I tak jak wtedy przewidywałem, rząd zamierza te środki zużyć. A dług, jak gorący kartofel zostaje dla przyszłych rządów – wskazuje Sławomir Dudek, wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

PFR zaciągnął w 2020 roku ogromny dług poza procesem budżetowym poza konstytucyjną definicją długu – Sławomir Dudek, Forbes

– Rząd zamierza rozszerzać proceder omijania budżetu państwa, dlatego PFR znowu wkracza do gry, by omijać budżet państwa w celu finansowania wydatków publicznych. PFR zaciągnął w 2020 roku ogromny dług poza procesem budżetowym poza konstytucyjną definicją długu. Ten dług będzie do spłaty w następnych latach. To będzie ogromne wyzwanie dla przyszłego rządu, przyszłego ministra finansów – podkreśla Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym miała doprowadzić do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy – Patryk Wachowiec, Onet

– Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym miała doprowadzić do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dwa z trzech kryteriów przypisane są do pierwszej transzy funduszy i warunkują kolejne wypłaty. Analiza przyjętych rozwiązań i ich zestawienie z treścią kamieni milowych wskazuje jednak, że nie wypełniają one reform, do jakich zobowiązał się rząd, przedstawiając Komisji projekt KPO – podaje w analizie prawnej Patryk Wachowiec, analityk Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

czytaj więcej

Konieczna będzie kolejna zmiana ustawy gwarantująca niezależność nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej – Forum Obywatelskiego Rozwoju, Business Insider Polska

– Wydaje się, że konieczna będzie kolejna zmiana ustawy gwarantująca niezależność nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, zapewniająca rzeczywistą możliwość zakwestionowania powołań osób nominowanych przez obecną KRS oraz przyznająca sędziom objętym decyzjami zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej realną możliwość powrotu do orzekania” – napisali eksperci Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej