Forum Obywatelskiego Rozwoju

O co chodzi z tą praworządnością?

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ma na celu wyjaśnienie najczęściej powtarzanych mitów dotyczących zaangażowania Unii Europejskiej oraz jej instytucji w obronę praworządności w państwach członkowskich, w tym w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy kwestie związane z rządami prawa nabierają wyjątkowego znaczenia. Od 2015 roku przedstawiciele władzy […]

czytaj więcej

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany […]

czytaj więcej

8 lat PiS: niszczenie gospodarki i praworządności

W ostatnich latach wskutek polityki PiS osiągnęliśmy bardzo wysoką inflację, stagnację gospodarczą, wzrosły wydatki i deficyt budżetu, zwiększyły się koszty obsługi długu publicznego. Nadchodzące wybory stanowią wyjątkową okazję do ograniczenia regresu ustrojowego i wyrwania się z populistycznej pułapki PiS. Fundacja FOR, stojąc na straży wolności i praworządności w państwie, po raz kolejny publikuje Audyt, w którym podsumowuje wpływ ośmiu lat rządów PiS na gospodarkę i praworządność.

czytaj więcej

7 Years of Rule of Law Crisis: How CJEU and ECHR Defended Rule of Law in Poland in 2022? – Patryk Wachowiec, 4Liberty.eu

– The Court in Strasbourg played a fundamental role in preventing the crisis by providing temporary protection to fifteen judges affected by repressions of the government. It also extended the protection of judges to instances where they perform functions other than judicial, and began to investigate the real purpose of the violation of their rights by the Polish authorities – twierdzi Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji FOR.

czytaj więcej

Wzajemne wyłączanie się od orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego jest oczywiście pokłosiem wątpliwości co do procedury powołania części składu tego sądu – Patryk Wachowiec, Prawo.pl

– Dalsze utrzymywanie się praktyki wyłączania legalnych sędziów SN na podstawie nieuprawnionych i nieznajdujących oparcia w konwencji standardów prowadzić będzie niechybnie do osłabienia ochrony prawnej obywateli i ich prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez sąd, którego skład nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości – ocenia Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej – Patryk Wachowiec, Rzeczpospolita

– Konstytucja przewiduje podział władz, ale także podział właściwości wewnątrz władzy sądowniczej. I tak sądy administracyjne zajmują się kontrolą działalności organów administracji, a jeśli doda się im tysiące spraw dyscyplinarnych i „testowych”, to NSA, który już ma duże opóźnienia, zablokuje się zupełnie. A to będzie niekorzystne dla obywateli – mówi Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Inflacja może spowolnić, ale nie będzie to spadek cen, one będą tylko rosnąć wolniej – Sławomir Dudek, TVN24

Prognozy międzynarodowych instytucji mówią, że inflacja pod koniec roku może być bliska dalej poziomu dwucyfrowego. W przyszłym roku według MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy – red.) inflacja w Polsce będzie najwyższa w Europie i nawet 18. na świecie. Przed nami będą kraje afrykańskie, Ghana, Sri Lanka. Nawet Turcja i Argentyna, które mają już inflację 100-procentową albo kilkudziesięcioprocentową. Wszystko będzie drożało, choć w różnym tempie – stwierdził Sławomir Dudek, prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej