Forum Obywatelskiego Rozwoju

Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy – postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Rosyjska agresja na Ukrainę poskutkowała masową imigracją obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą prezentuje postulaty zmian w prawie, mające na celu ułatwić podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy oraz pomóc w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.

czytaj więcej

Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki

W środę 2 marca na stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ten stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia koniecznej liberalizacji w zakresie uznawania kwalifikacji dot. wykonywania zawodów regulowanych zdobytych w Ukrainie. Po wpłynięciu projektu do Sejmu w dniu 7 marca zmiany w zakresie zawodów regulowanych okazały się dalece niewystarczające.

czytaj więcej

Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii

Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W najbliższym czasie czekają nas zjawiska bliskie stagflacji: osłabienie wzrostu gospodarczego i jeszcze wyższa inflacja, nawet dwucyfrowa. Krótkookresowe perspektywy są trudna. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i podatna na zawirowania. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe – konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej.

czytaj więcej

To rozporządzenie jest przykładem nieudanej próby zalegalizowania siłą podpisu ministerialnego działań sprzecznych ze zobowiązaniami Polski w zakresie prawa międzynarodowego – Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy – Eliza Rutynowska, Konkret24

Zdaniem Elizy Rutynowskiej ze względu na to, że w grupie migrantów z Michałowa znajdowały się dzieci, Straż Graniczna mogła się dopuścić również złamania Konwencji o prawach dziecka – której inicjatorem zresztą była Polska. ​

czytaj więcej

Wykorzystywanie naciąganego prawa do zarządzania strachem powinno spotkać się z jasnym 'nie’ – Eliza Rutynowska, Gazeta.pl

Rutynowska przypomniała przepisy zawarte w ustawie o stanie wyjątkowym. Czytamy w niej, jakie mogą być powody skierowania do prezydenta wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Chodzi o „szczególne zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych”.

czytaj więcej

Dyrektywa zakłada obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie rzeczywistego dostępu do potencjalnych uchodźców organizacjom i osobom świadczącym pomoc – Eliza Rutynowska, Gazeta Wyborcza

Jak tłumaczy Eliza Rutynowska, aplikantka adwokacka ORP w Warszawie i prawniczka FOR, wspomniana dyrektywa Parlamentu Europejskiego nakłada na kraje członkowskie obowiązek zapewnienia złożenia odpowiedniego wniosku przez osobę, która wystąpiła o udzielenie jej ochrony międzynarodowej.

czytaj więcej