Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-12-10

Synteza:

 • Według międzynarodowych wskaźników oceniających różne wymiary działania demokracji i wolności, Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów posocjalistycznych: Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, a wyraźnie podąża śladem najniżej ocenianych Węgier.
   
 • W ostatnich 5 latach widoczne jest w Polsce istotne załamanie ocen we wszystkich analizowanych wskaźnikach.
   
 • Polska z grona liderów rankingów dla analizowanej grupy krajów, spadła na jedne z najgorszych miejsc.
   
 • Takie wyniki świadczą o pogarszającej się stabilności politycznej, słabnącej ocenie wolności obywatelskich, praw politycznych, a więc coraz gorszej jakości demokracji w Polsce.
   
 • Można zaobserwować przypadki pogarszania się wskaźników w przypadku także innych krajów regionu, jednak, z wyjątkiem Węgier, zmiany te nie są tak znaczące jak w Polsce.
   
 • Liderami rankingów są w ostatnich latach Estonia, Litwa i Czechy.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

dr Katarzyna Bentkowska, Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
[email protected]