Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 12/2024: Polacy popierają wolny rynek, a największe partie polityczne wręcz przeciwnie

Liberalni gospodarczo Polacy Według badania Pew Research Center z 2019 roku 85% Polaków jest zadowolonych z przejścia na gospodarkę rynkową – jest to najwyższy wynik spośród krajów byłego bloku wschodniego. Prezentowane w książce Rainera Zitelmanna badania z 2021 roku wskazują, że Polacy prawie 2,5 razy częściej odnoszą się pozytywnie do cech wolnorynkowego kapitalizmu niż do […]

czytaj więcej

System D’Hondta. Wnioski dla opozycji

W opracowaniu przedstawiony został model matematyczny systemu D’Hondta i wynikająca z niego „mechanika” działania systemu. W ramach tego modelu dokonano symulacji podziału mandatów w zależności od tego, czy partie opozycji demokratycznej – KO, P2050, Lewica i PSL – zgłosiłyby w wyborach oddzielne listy, czy startowałyby w ramach wariantów koalicyjnych.

czytaj więcej

Komunikat 41/2020: W międzynarodowych wskaźnikach wolności i demokracji Polska solidarnie spada wraz z Węgrami

Wybrane wskaźniki opracowywane są przez wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Freedom House, Legatum Institute, Economist Intelligence Unit), które uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania demokracji i wolności oraz stosujące różne metody badań. Niezależnie od przyjętej metodologii, wyłania się z nich podobny obraz jakości instytucji demokratycznych w analizowanych krajach.

czytaj więcej

Leszek Balcerowicz: Represje nie pomogą w walce z pandemią, TVN24

Pandemia COVID-19 doprowadziła do alarmującego wzrostu zachowań autorytarnych wśród rządów na całym świecie. Wykorzystują one kryzys, by uciszyć krytykę – ostrzegli autorzy listu otwartego, podpisanego przez 500 światowych liderów, naukowców, twórców i laureatów Nagrody Nobla. Są wśród nich także nazwiska z Polski.

czytaj więcej

Marek Tatała: Liberalizm przeżyje koronawirusa, Tygodnik Polsat News

Pandemia koronawirusa i kroczący za nią kryzys gospodarczy sprawiły, że znaleźli się głosiciele haseł o kolejnej śmierci (neo)liberalizmu. O tym, że w kryzysie związanym z pandemią COVID-19 pierwotnym źródłem problemów było nie zbyt mało państwa, lecz za dużo złych działań państwa, pisze Marek Tatała z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Analiza 1/2020: Macedońska karuzela ustrojowa: Od demokracji ku ustrojowi niedemokratycznemu i z powrotem (wstęp: Leszek Balcerowicz)

„Macedońska karuzela ustrojowa” – od demokratycznie wygranych wyborów przez rządy autorytarne do ich obalenia – stanowi rzadki przypadek odwróconej autorytarnej transformacji ustrojowej. W szczególności kazus Macedonii pozwala na zbadanie mechanizmów, które doprowadziły do: a) wyborczego zwycięstwa ugrupowania, które potem zaczęło wprowadzać autorytaryzm; b) konsolidacji władzy w rękach ugrupowań autorytarnych; i w końcu c) odwrotu od niedemokratycznych przemian.

czytaj więcej