Forum Obywatelskiego Rozwoju

FOR: Sondaż. Za terminem wyroku TK stoją politycy? Badani wskazują Jarosława Kaczyńskiego, Gazeta.pl

Badanie dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zostało wykonane przez pracownię Kantar na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Jedno z pytań dotyczyło tego, czy ankietowani uznają ogłoszenie wyroku w czasie pandemii i rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 za odpowiedzialne. Aż 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że była to decyzja nieodpowiedzialna, przeciwnego zdania było 24 proc. respondentów, a 15 proc. nie miało zdania na ten temat.

czytaj więcej

Komunikat 41/2020: W międzynarodowych wskaźnikach wolności i demokracji Polska solidarnie spada wraz z Węgrami

Wybrane wskaźniki opracowywane są przez wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Freedom House, Legatum Institute, Economist Intelligence Unit), które uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania demokracji i wolności oraz stosujące różne metody badań. Niezależnie od przyjętej metodologii, wyłania się z nich podobny obraz jakości instytucji demokratycznych w analizowanych krajach.

czytaj więcej