Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 41/2020: W międzynarodowych wskaźnikach wolności i demokracji Polska solidarnie spada wraz z Węgrami

Wybrane wskaźniki opracowywane są przez wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Freedom House, Legatum Institute, Economist Intelligence Unit), które uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania demokracji i wolności oraz stosujące różne metody badań. Niezależnie od przyjętej metodologii, wyłania się z nich podobny obraz jakości instytucji demokratycznych w analizowanych krajach.

czytaj więcej