Forum Obywatelskiego Rozwoju

W czwartek 23 sierpnia tzw. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła wybór kandydatów na sędziów SN, których zarekomenduje prezydentowi.

Obrady potrwają cztery dni, w czwartek i piątek odbędą się głosowania nad kandydatami do Izby Dyscyplinarnej i Izby Karnej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz inne organizacje pozarządowe – w tym stowarzyszenia sędziów i prokuratorów – wystosowały do prezydenta apel o niepowoływanie wyłonionych przez KRS sędziów.


APEL

Szanowny Panie Prezydencie,

w najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do tych nominacji oznaczać będzie początek faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej.

Pol-exit w Stulecie Niepodległości zaprzepaści wysiłki i wyrzeczenia pokoleń Polaków dla dobra Ojczyzny.

Kilkunastominutowe rozmowy z kandydatami, uboga dokumentacja ich dorobku zawodowego i upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa powodują, że procedura ta jest nierzetelna.

W ostatnich postanowieniach Sąd Najwyższy wskazał, że przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, mogą być niezgodne z podstawowymi zasadami traktatów europejskich.

Takie samo stanowisko zajmuje Komisja Europejska i poważane organizacje międzynarodowe. Z szacunku dla wagi rozstrzygnięcia w tej sprawie należy poczekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Są chwile, kiedy historia daje wybór. Wciąż ma Pan ten wybór i to na Pana, a nie szeregowych polityków czy członków KRS, zwrócone są oczy całego świata.

Sygnatariusze:

 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
 • Stowarzyszenie Sędziów Themis
 • Forum Współpracy Sędziów
 • Inicjatywa „Wolne Sądy”
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Młodzi2017