Forum Obywatelskiego Rozwoju

2018-03-28

Synteza:

  • Zainicjowana przez Komisję procedura naruszenia zasad praworządności spotkała się z nierzetelną reakcją strony polskiej, która próbuje rozmyć tę kwestię przy pomocy kłamliwej „Białej Księgi” i kosmetycznych zmian w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości.
     
  • Przedstawiona przez rząd „Biała Księga” ws. wymiaru sprawiedliwości jest w większości zbiorem półprawd i manipulacji, w których próbuje się pokazać konieczność zmian w polskim sądownictwie, stosując nieprawdziwe porównania do innych państw UE i wybiórczo interpretowane statystyki.
     
  • Zaproponowane przez większość parlamentarną projekty zmian w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych stanowią desperacką próbę uniknięcia negatywnej oceny stanu praworządności w Polsce przez unijny Trybunał Sprawiedliwości – co byłoby bardzo szkodliwe dla polskiego systemu prawnego.
     
  • Kluczem do powrotu Polski na drogę państwa prawa jest rzeczywiste, a nie pozorowane, wycofanie się z ponad 2,5-letniego procesu podporządkowywania sądownictwa partii rządzącej.

Nie milkną echa opublikowanej niedawno przez rząd „Białej księgi” w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Dokument, który trafił do kierownictwa Komisji Europejskiej i pozostałych państw Unii, roi się od kłamstw i manipulacji. Niedługo później, rządzący zaprezentowali pakiet „ustępstw” wobec KE, prowadzącej wobec Polski procedurę naruszenia zasad państwa prawa. Tak wyglądający „dialog” z Brukselą to desperacka (i skazana na porażkę) próba zdjęcia z unijnej agendy kwestii ponad 2,5-letnich zabiegów podporządkowania sądownictwa partii rządzącej.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny
[email protected]