Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Koszty i ceny nośników energii” Komisja Europejska informuje o wysokości cen gazu i energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz o wpływie tych czynników na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw z UE. Proponuje również podjęcie działań mających na celu obniżenie cen gazu i elektryczności w UE.

Zdaniem ekspertów, by zmniejszyć koszty energii, należy zastanowić się nad opłacalnością działań w zakresie polityki energetycznej i środowiskowej, podejmowanych przez Państwa Członkowskie. Będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie; podniesie również atrakcyjność Europy jako miejsca lokalizacji inwestycji.

Z drugiej strony warto zauważyć, że proponowane w komunikacie publiczne wsparcie dla podnoszenia efektywności energetycznej zakłóci swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych przez gospodarstwa domowe i firmy.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka pt. „Jest drogo? Oszczędzajcie!” dotyczący opublikowanej analizy, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.