Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Subsydiarność i demokratyczna kontrola działań Unii Europejskiej

Poziom demokratycznej kontroli nad instytucjami UE oraz przestrzeganie zasady subsydiarności to tematy najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum für Europäische Politik. Okazuje się, że w latach 2010-2016, w porównaniu z okresem 2003-2009, znacząco wzrósł poziom posługiwania się przez Unię Europejską rozporządzeniami, czyli przepisami obowiązującymi bezpośrednio – bez konieczności ich transponowania przez krajowy system prawny.

czytaj więcej

Analiza CEP: Work-life Balance (Directive)

Przepisy dotyczące elastyczności urlopów rodzicielskich i godzin pracy powinny być bardziej precyzyjne, aby zapewnić, że nie ingerują one w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej bardziej niż to konieczne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem” – taki główny wniosek wynika z dokonanej przez Centrum für Europäische Politik analizy projektu unijnej „Dyrektywy o w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów”.

czytaj więcej

Analiza CEP: What do trade companies perceive as discriminatory national restrictions against their business in the Internal Market?

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum für Europäische Politik wynika, że mimo istnienia wspólnego unijnego rynku, europejskie przedsiębiorstwa nadal nie mogą w pełni swobodnie działać w państwach UE innych niż swój kraj pochodzenia. Winę ponoszą tutaj rządy krajowe, które wprowadzają bariery dyskryminujące firmy z innych państw Unii.

czytaj więcej

Analiza CEP: Freiburg Appeal

Z okazji 60. rocznicy podpisania 25 marca 1957 roku Traktatu Rzymskiego, który – tworząc Europejską Wspólnotę Gospodarczą – doprowadził do późniejszego powstania Unii Europejskiej, Centrum für Europäische Politik opublikowało apel do polityków i wszystkich obywateli UE. Organizacja wzywa w nim, w obliczu powszechnych antyeuropejskich nastrojów, do dalszego dbania o ogromną wartość dla europejskiego społeczeństwa i […]

czytaj więcej