Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Cele polityki energetycznej i klimatycznej do roku 2030” Komisja Europejska proponuje przyjęcie celów polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 oraz przedstawia informację na temat innych warunków ramowych.

Zdaniem ekspertów, decyzja Komisji o rezygnacji z wyznaczania celu w zakresie efektywności energetycznej jest właściwa. W momencie publikacji komunikatu państwa członkowskie wciąż miały czas (do 5 czerwca 2014 r.) na wdrożenie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dopiero po tym terminie możliwe jest dokonanie oceny skuteczności tego instrumentu.

Z drugiej strony warto zauważyć, że proces konsultacji pomiędzy KE i państwami członkowskimi  przewidziany w ramach nowej „struktury zarządczej”, może spowodować trwałą niepewność w zakresie kształtu ramowych warunków politycznych

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka pt. „Komisja za zmianą reguł gry” dotyczący opublikowanej analizy, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.