Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Powództwa odszkodowawcze w ramach prawa konkurencji” Komisja Europejska przedstawia swój projekt, którego wprowadzenie ma poprawić warunki egzekwowania prawa konkurencji.

Zdaniem ekpertów, uproszczenie procedur dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszeń prawa konkurencji zniechęci potencjalnych sprawców naruszeń oraz zwiększy społeczne zaufanie do systemu prawnego oraz zachęci poszkodowanych do ujawniania informacji na temat istniejących karteli. Jednakże przepisy w sprawie nakazu ujawniania informacji są nieprecyzyjne, czego efektem może być pojawienie się nieuzasadnionych roszczeń.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Bat na kartele, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik