Forum Obywatelskiego Rozwoju

 • Poprzednie edycje raportu koncentrowały się na jakości stron internetowych sądów. Ponieważ jakość stron internetowych sądów cały czas rośnie i jest coraz bardziej jednolita, w tym roku skupiliśmy się na szybkości orzekania.
 • Zdajemy sobie sprawę z tego, że sądy różnią się znacznie liczbą sędziów i pozostałego personelu, wyposażeniem materialnym oraz napływem spraw i ich skomplikowaniem. Ale uważamy, że jeśli sądy mają działać możliwie sprawnie, konieczny jest nadzór obywateli nad tempem orzekania.
 • Sądownictwo to jedna z trzech władz. Obywatele mają prawo i obowiązek nadzorować sądy tak, jak nadzorują każdą władzę. Na mocy obowiązującego prawa to, co się dzieje na rozprawach, jest sprawą publiczną, włącznie z wyrokiem i z jego uzasadnieniem. Podobnie jest z organizacją sądów oraz wydatkami na wymiar sprawiedliwości.
 • Ponieważ nadzór obywateli nad sądami nie może naruszyć niezawisłości sędziowskiej, musi mieć on przede wszystkim charakter publicznej pochwały lub krytyki. Aby taka ocena była możliwa, obywatele potrzebują łatwego dostępu do zrozumiałych informacji o sprawności pracy sądów.
 • W niniejszym raporcie prezentujemy ranking sądów okręgowych i apelacyjnych na podstawie syntetycznego indeksu oceniającego:

  – przejrzystość i dostęp do informacji publicznej,
  – szybkość postępowania,
  – efektywność postępowania.

 • Niniejszy raport jest pierwszym z corocznych raportów, który koncentruje się na sprawności orzekania i efektywności wykorzystania zasobów w sądach. Liczymy na uwagi i krytykę, które pozwolą nam wypracować doskonalsze środki oceny, przyczynią się do skupienia uwagi opinii publicznej na ocenie sądów przez obywateli oraz zmobilizują wymiar sprawiedliwości do wypracowania i wdrożenia ulepszeń przyspieszających orzekanie w Polsce.

Kontakt do koordynatora projektu:
Marta Kube
e-mail: [email protected]

Zespół:
Mariusz Karłowski
Karol Kociel
Małgorzata Kuplińska
Barbara Trzeciak

Czytaj więcej:

Rzeczpospolita: Dyskusja o jakości pracy sądów jest potrzebna, (18.11.2013)

Rzeczpospolita: Najlepsza jest apelacja w Poznaniu, (4.11.2013)

Rzeczpospolita: Drogie i niewydolne sądy, (4.11.2013)

Wyborcza.pl: Wady: przewlekłość i opieszałość. A najlepsze polskie sądy to…

Tvn24.pl: Przegląd prasy: Sądy coraz droższe, a ze sprawnością problem

Zobacz poprzednie edycje:

E-sądy po polsku (2008)

E-sądy po polsku. Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych. II edycja (2010)

E-Sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. III edycja (2011)

E-Sądy po polsku. IV edycja (2012)

Zobacz:

Działania Forum Obywatelskiego Rozwoju przekonały rząd do usprawnienie pracy sądów