Forum Obywatelskiego Rozwoju

SYNTEZA

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę:

• sprawia, że ubezpieczenie chorobowe, któremu podlegają pracownicy nie spełnia roli ubezpieczenia: co miesiąc pracodawca odprowadza do ZUS z wynagrodzenia pracownika 2,45% tego wynagrodzenia brutto jako składkę na ubezpieczenie chorobowe.
W razie choroby pracownik mógłby od razu spodziewać się i wymagać od ZUS wypłaty należnego mu świadczenia – tak przecież działa ubezpieczenie. Tymczasem kosztami choroby pracownika w większości obciążeni są pracodawcy i to oni de facto pełnią rolę ubezpieczyciela – a przecież do ich kasy nikt nie wpłaca składek,

jest nadmierny: wypłacanie wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę przez 33 dni choroby w wysokości 80% podstawy wymiaru sytuuje Polskę wśród krajów o najdłuższym okresie obciążenia wypłacaniem wynagrodzenia chorobowego na stosunkowo wysokim poziomie w Europie (szczegółowe dane na poparcie tej tezy znajdują się w dalszej części analizy),

jest szczególnie dotkliwy dla małych i średnich pracodawców:  jeden pracownik na zwolnieniu chorobowym w zakładzie zatrudniającym dwie osoby to 50%-owa absencja chorobowa; ponadto w małych zakładach, ze względu na mniejszą liczbę pracowników, trudniej przesunąć zadania chorego pracownika na pozostałych pracowników.

By zmniejszyć dolegliwość wynagrodzenia chorobowego dla pracodawców i sprawiedliwiej rozłożyć ciężar finansowania wynagrodzeń chorych pracowników należy:

1) dla krótkich absencji chorobowych (dzień lub kilka dni) znieść obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego.  Pierwszy dzień, dwa lub trzy bezpłatnego chorobowego zniechęci do symulowania choroby celem wykorzystania „kacowego”, „remontowego”, „wycieczkowego”, załatwienia spraw w urzędach, itp.,

2) zmniejszyć wysokość chorobowego z obecnych 80% wynagrodzenia do wysokości pomiędzy 50 a 75%, co umożliwi skrócenie okresu obciążenia pracodawców wypłatą wynagrodzenia chorobowego w sposób neutralny dla budżetu,

3) skrócić okres, przez który pracodawca zobowiązany jest płacić wynagrodzenie chorobowe.

Zobacz komentarz autorki analizy (wideo)

Kontakt do autora:
Kamila Ferenc