Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych i katastrof

W najnowszej analizie pt. „Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych i katastrof” Komisja Europejska przedstawia swój projekt, który ma na celu zwiększenie poziomu ochrony ubezpieczeniowej budynków przed najczęstszymi szkodami oraz sprawienie by przedsiębiorstwa przemysłowe były w stanie naprawiać szkody wyrządzane środowisku. Zdaniem ekpertów, Komisja słusznie podkreśla korzyści płynące z uzależniania kosztu ubezpieczenia od poziomu ryzyka w przypadku ubezpieczeń od […]

czytaj więcej