Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 39/2020: Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego otoczenia regulacyjnego

Mnogość regulacji ograniczających konkurencję i wymianę, skomplikowanie przepisów nieelastyczność przepisy prawa pracy oraz często zbędne i dublujące się obciążenia biurokratyczne to powszechnie znane hamulce dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak oprócz nich przy ocenie działań regulacyjnych państwa trzeba brać też zmienność i nieprzewidywalność tworzenia prawa. O ile do złych regulacji przedsiębiorcy są w stanie się w dłuższym okresie dostosować, o tyle wprowadzane często i nagle zmiany burzą jakiekolwiek ich plany.

czytaj więcej

Badanie CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa, komentarz dr. Aleksandra Łaszka

W tej chwili ponad 11% ankietowanych firm już utraciło płynność, a kolejnym 10% grozi to w przeciągu najbliższych 2 tygodni, jednak skala problemów jest zróżnicowana pomiędzy branżami i firmami różnych rozmiarów. Spośród branż najwięcej dotkniętych firm jest wśród tych świadczących usługi dla ludności (kosmetyczne, fryzjerskie, itp.) oraz turystyka razem z hotelami i logistyką. Jeśli chodzi […]

czytaj więcej

Komunikat 11/2020: Rządowa pomoc dla firm – skomplikowana, uznaniowa i spóźniona

Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest utrzymanie miejsc pracy oraz wsparcie osób, które z powodu koronawirusa i działań mających ograniczyć skalę epidemii w Polsce nie mogą pracować. Z jednej strony wymaga to wsparcia firm, które płacą swoim pracownikom, ale, pozbawione przychodów, same są zagrożone bankructwem. Z drugiej strony potrzebna jest pomoc dla osób, które pracowały na nietypowych formach zatrudnienia i z dnia na dzień straciły pracę.

czytaj więcej

Aleksander Łaszek: Jeśli firmy najbardziej narażone na kryzys mają przetrwać, konieczne jest czasowe obniżenie kosztów, INN Poland

– Jeśli chcemy, żeby polska gospodarka szybko wróciła na ścieżkę wzrostu po zakończeniu kryzysu, trzeba zapobiec bankructwu firm, które przejściowo przestały zarabiać. Dla znacznej części firm największą częścią kosztów są właśnie płace pracowników oraz powiązane z nimi podatki i składki (z tego co płaci pracodawca, pracownik na rękę dostaje ok. 60 proc., reszta idzie na podatki i składki) – wyjaśnia dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.

czytaj więcej