Forum Obywatelskiego Rozwoju

28 maja br. Sejm RP przyjął ustawę wydłużającą urlopy macierzyńskie do roku. Takie rozwiązanie jest tylko pozornie korzystne, ponieważ pogorszy położenie kobiet na rynku pracy, zwiększy koszty dla pracodawców oraz ZUS, a nie sprawi, że w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci.

Celem rządu jest zwiększenie dzietności. Zgodnie z badaniami OECD (OECD, 2007a) więcej dzieci rodzi się w krajach o:

  • wysokich transferach pieniężnych dla rodzin,
  • wysokich świadczeniach wypłacanych w czasie urlopów rodzicielskich,
  • wysokich współczynnikach zatrudnienia kobiet,
  • w krajach, gdzie wiele kobiet pracuje na część etatu oraz
  • wysoki jest udział dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

Mało dzieci rodzi się w krajach o:

  • wysokim poziomie bezrobocia,
  • wysokiej luce między zarobkami kobiet i mężczyzn,
  • długich urlopach macierzyńskich.

Wniosek z badań jest jednoznaczny, nie o długość urlopu macierzyńskiego chodzi, ale o pewność źródła utrzymania. W tym zakresie Polska posiada już korzystne regulacje, czyli wysoki zasiłek macierzyński wynoszący 100% średnich zarobków z ostatniego roku.

Niska dzietność w Polsce wynika zatem z innych przesłanek, a więc zapewne z tego, że niewiele kobiet w Polsce jest zatrudnionych (co wydłużenie urlopów macierzyńskich dodatkowo pogorszy), niewiele kobiet pracuje na część etatu i niewiele dzieci uczęszcza do przedszkoli i żłobków.

Kontakt do autorki:

Katarzyna Michalska

e-mail: [email protected]