Forum Obywatelskiego Rozwoju

FOR o 500+ – wysokie koszty, mała skuteczność, Business Insider Polska

Politycy dotrzymali słowa m.in. przy programie Rodzina 500 plus, przy czym – jak podkreślają autorzy raportu – mimo że Polacy go sobie chwalą, to jednak jest on krytykowany za niewielką skuteczność w poprawie sytuacji demograficznej w Polsce. Zgodnie z raportem Forum Obywatelskiego Rozwoju, w 2017 roku odnotowano niewielki wzrost liczby urodzeń, a w 2018 roku nastąpił ich spadek. FOR podkreśla również, że następujące po wprowadzeniu programu zjawisko zmniejszenia ubóstwa miało mniejszą skalę niż zakładano, z samym programem wiążą się wysokie koszty realizacji, które ograniczają wydatki państwa na inne cele.

czytaj więcej

Aleksander Łaszek o rynku pracy i demograficznej zapaści, Rzeczpospolita

Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, zwraca uwagę, że choćbyśmy nie wiem jak się starali pod względem polityki pronatalistycznej, to ubytków w liczbie młodych ludzi nie da się w ten sposób uzupełnić. – Te dzieci, które rodzą się teraz, zaczną wchodzić na rynek pracy dopiero za jakieś 20 lat. Tak długo nie możemy czekać. 

 

czytaj więcej