Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Mapa drogowa ku „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej eksperci omawiają  wspólny projekt czterech szefów Rady Europejskiej, Komisji, Eurogrupy i Europejskiego Banku Centralnego, który to ma zagwarantować w przyszłości stabilność i integralność strefy euro.

Zdaniem ekspertów kwestia wiarygodnych regulacji dotyczących niewypłacalności i uporządkowanej likwidacji banków ma kluczowe znaczenie. Jednakże instytucje finansowe wciąż nie będą zobowiązane do zabezpieczania aktywami posiadanych obligacji państwowych. Z kolei plan zakładający ubezpieczenie państw strefy euro, tak by mogły radzić sobie z wstrząsami w gospodarcemoże doprowadzić do sytuacji, w której kraje te zaniechają reform prowadzących do zwiększenia własnejodporności na tego rodzaju wstrząsy.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Rzeczywista Unia, oczywiste problemy, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.