Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Mapa drogowa ku „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej

W ostatniej analizie pt. Mapa drogowa ku „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej eksperci omawiają  wspólny projekt czterech szefów Rady Europejskiej, Komisji, Eurogrupy i Europejskiego Banku Centralnego, który to ma zagwarantować w przyszłości stabilność i integralność strefy euro. Zdaniem ekspertów kwestia wiarygodnych regulacji dotyczących niewypłacalności i uporządkowanej likwidacji banków ma kluczowe znaczenie. Jednakże instytucje finansowe wciąż […]

czytaj więcej

Relacja z debaty FOR „Propozycja unii bankowej w strefie euro: o co chodzi, jakie skutki?” (21 czerwca)

21 czerwca br. w Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się debata „Propozycja unii bankowej w strefie euro: o co chodzi, jakie skutki?”. W dyskusji, którą poprowadził Ignacy Morawski – główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości, uczestniczyli: Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów Jerzy Pruski – […]

czytaj więcej

Prof. Leszek Balcerowicz na spotkaniu G30 w Londynie

Prof. Leszek Balcerowicz bierze udział w trzydniowym spotkaniu Grupy Trzydziestu (G30) w Londynie. G30 to międzynarodowa organizacja, którą tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. Należy do niej Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, przedstawiciele narodowych banków Szwajcarii, Anglii, Włoch, Izraela, Kanady, Chin i Japonii, profesorowie ekonomii i prezesi międzynarodowych firm. Prof. L. […]

czytaj więcej

Prezentacja: Grecja – sytuacja bieżąca

Potrzeby finansowe Grecji w latach 2012-2014 mają sięgnąć ponad 180 mld euro. Należą do nich m.in. koszty obsługi zadłużenia, spłata części wierzytelności, rekapitalizacja greckich banków w wyniku redukcji zadłużenia po stronie wierzycieli prywatnych. Zdecydowana większość środków na pokrycie tych potrzeb finansowych ma pochodzić z pożyczek od państw strefy euro (ok. 145 mld euro) oraz z MFW (ok. 20 mld euro).

The need to hold Greek feet to the fire

czytaj więcej