Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

W Polsce przedsiębiorca telekomunikacyjny na własny koszt udostępnia uprawnionym organom publicznym dane telekomunikacyjne – m.in. billingi, dane osobowe i lokalizacyjne abonenta. Skarb Państwa nie zwraca żadnych kosztów tej usługi. Powyższy obowiązek operatorów wynika wprost z art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne .

Darmowe udostępnianie przez przedsiębiorców danych o połączeniach jest niewłaściwe, ponieważ:

  • zmniejsza przejrzystość działań organów publicznych. Brak danych o kosztach generowanych przez służby w sektorze telekomunikacyjnym pozbawia władze oraz obywateli informacji pozwalających ocenić te działania,
  • organy państwa nie powinny wykonywać swoich zadań na wyłączny koszt prywatnych przedsiębiorców,
  • darmowe udostępnianie informacji organom państwa zwiększa koszty usług abonenckich,
  • żaden przepis prawa europejskiego nie wspomina o kosztach udostępniania danych. Tym bardziej nie narzuca obowiązku ponoszenia kosztów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Komisja Europejska opowiada się natomiast za przeniesieniem kosztów na rzecz państwa.
  • odpłatne udostępnianie danych telekomunikacyjnych organom publicznym jest regułą w: Belgii, Danii, Estonii, Francji, Litwie, Holandii, Finlandii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Dlatego pożytecznym i pożądanym jest by:

  • koszty pozyskiwania danych telekomunikacyjnych były ponoszone przez państwo,

lub jeśli to okaże się niemożliwe:

  • przynajmniej zobowiązać organy państwa do pozyskiwania tych danych w postaci elektronicznej i przesyłanej elektronicznie, zamiast papierowej lub elektronicznej a przesyłanej pocztą.

Kontakt do autora:
Monika Kozieł
email: [email protected]
tel.600 045 159