Forum Obywatelskiego Rozwoju

O stosowanie poprawnej teorii ekonomicznej apelował ostatnio G. Kołodko przedstawiając opinii publicznej swoją „Strategię dla Polski 2013-2025” zawierającą listę 15 propozycji zmian w polityce gospodarczej, które – w jego opinii – pozwoliłoby w sposób trwały zwiększyć średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie najbliższej dekady do ponad 4 proc. („Rz”, 30 stycznia 2013 r.). Niestety, w świetle wyników licznych badań empirycznych część z tych propozycji zamiast wzmocnić, istotnie osłabiłaby fundamenty trwałego wzrostu polskiej gospodarki. Poniżej odniesiemy się do najbardziej kontrowersyjnych – w naszej opinii – propozycji byłego wicepremiera, a mianowicie rzekomo szkodliwej redukcji wydatków publicznych z punktu widzenia dbania o wzrost gospodarki oraz potrzeby zwiększenia obciążeń podatkowych w celu ograniczenia „antyrozwojowych nierówności dochodowych”.

Wicepremier G. Kołodko nie przedstawił programu, którego realizacja zapewniłaby Polsce trwały i wysoki wzrost gospodarczy. Postulowane w jego strategii podwyższanie obciążeń podatkowych tylko osłabiłoby tempo naszego rozwoju. Jego propozycje w najmniejszym nawet stopniu nie odnoszą się do zasadniczego wyzwania dla polityki fiskalnej w Polsce, jakim jest ograniczenie nadmiernych wydatków, które są jedyną przyczyną wysokich podatków hamujących rozwój.

Tekst analizy został pierwotnie opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” 13 lutego 2013 r.

 

Kontakt do autora:

Wiktor Wojciechowski

[email protected]