Forum Obywatelskiego Rozwoju

Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które w większości powinny poprawić sytuację przedsiębiorców starających się o uzyskanie zamówień publicznych, ograniczyć zbędną biurokrację i przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku zamówień publicznych.

Autor:

Witold Jarzyński, e-mail: [email protected]