Forum Obywatelskiego Rozwoju

Narodowy Bank Polski (NBP) 30 stycznia 2012 r. opublikował raport na temat wysokości opłaty interchange, tj. należności pobieranej na rzecz banku za akceptację transakcji bezgotówkowej oraz przedstawił harmonogram dalszych działań, zmierzających do jej obniżenia. Forum Obywatelskiego Rozwoju popiera działania obniżające koszt transakcji bezgotówkowych w Polsce.

Autor:

Dominika Pawłowska, e-mail: [email protected]