Forum Obywatelskiego Rozwoju

Do pobrania:

FOR ostrzega: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [PDF, 382 KB]


Autor:

Rafał Jędrusiak (e-mail: [email protected])


1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Forum Obywatelskiego Rozwoju krytycznie ocenia wprowadzone zmiany. Wpłyną one negatywnie na stan konkurencji na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi z niekorzyścią dla mieszkańców gmin i efektywnego wydawania publicznych pieniędzy.