Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-01-19

Synteza:

 • 8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
   
 • Projekt posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada likwidację możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, wprowadza jedynie możliwość zaskarżenia go w ciągu 7 dni;
   
 • Posłowie chcą też wprowadzić zasadę prekluzji dowodowej w postępowaniu zażaleniowym, co oznacza, że osoba ukarana mandatem będzie miała obowiązek skompletowania dowodów w ciągu 7 dni i dostarczenia wszystkich znanych jej dowodów na niewinność w momencie zaskarżenia mandatu;
   
 • Na czas rozpatrzenia zażalenia sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał, wstrzymać wykonanie mandatu, a więc ukarani mogą być zmuszeni do zapłacenia mandatu przed prawomocnym wyrokiem;
   
 • Sąd nie będzie związany orzeczoną w mandacie grzywną – będzie mógł orzec zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]