Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat FOR 17/2023: Powrót do PRL: zakaz fotografowania nie zastąpi profesjonalizmu służb

Głosami koalicji rządzącej Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Ustawa, zmieniając ustawę o obronie Ojczyzny, zakłada m.in. powrót znanego z czasów PRL zakazu fotografowania – bardzo szeroko zdefiniowanych – obiektów o znaczeniu strategicznym. Mogą nimi być np. wiadukty, dworce kolejowe, szpitale, nadajniki telefonii komórkowej czy nawet niektóre uczelnie wyższe. Wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, które mogą zostać objęte zakazem fotografowania, nie jest publicznie dostępny. Obywatel nie będzie miał możliwości ustalić, czy zakaz obejmuje konkretny obiekt.

czytaj więcej

Miniaturyzacja idzie do przodu, każdy z nas ma telefon – ewentualni szpiedzy też – Bartłomiej Jabrzyk, TOK FM

– Szpiedzy mogą też nosić na sobie miniaturowe kamery, których nie widać – ochraniający takie budynki nie są w stanie zobaczyć, czy osoba przechodząca chodnikiem nie ma przypadkiem kamery w czapce, ale zobaczą osobę robiącą zdjęcie telefonem i oczywiście podejmą wobec niej działania, a nie wobec osoby, która ma ukryte narzędzia inwigilacji – zwraca uwagę analityk FOR Bartłomiej Jabrzyk.

czytaj więcej

Komunikat FOR 13/2023: Rachunek od państwa za 2022 rok

W 2022 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły niemal 36 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego – 79 381 zł. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania kolejnych programów przez państwo, nie dostrzega, że wiąże się to z większym opodatkowaniem społeczeństwa (teraz lub w przyszłości).

czytaj więcej

Komunikat FOR 11/2023: Badanie rzekomych rosyjskich wpływów przykrywką dla przedwyborczego spektaklu w rządowej telewizji

Głosami koalicji rządzącej Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Każda osoba, w tym dziennikarze i członkowie organizacji pozarządowych, może zostać wezwana i ukarana bez wyroku sądu za działania, które nie stanowiły czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia – a więc nie były przestępstwem. Stanowi to złamanie zasady niedziałania prawa wstecz, wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

czytaj więcej

Blackout rozumiany jako nagła, rozległa awaria zasilania w dużej części kraju jest dziś mało prawdopodobny – Bartłomiej Jabrzyk, Bankier.pl

Zdaniem Bartłomieja Jabrzyka, analityka Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju), blackout rozumiany jako nagła, rozległa awaria zasilania w dużej części kraju jest dziś mało prawdopodobny. Braki węgla kamiennego, które obserwujemy, mają negatywny wpływ na sektor energetyczny, pamiętać jednak należy, że duża część energii elektrycznej w Polsce wytwarzana jest z węgla brunatnego, a węgiel kamienny używany w elektrowniach w dużej mierze pochodzi z krajowego wydobycia. Niestety, w przypadku utrzymujących się problemów z dostępnością surowców, możliwe jest racjonowanie energii – wprowadzenie słynnych „stopni zasilania”.

czytaj więcej