Forum Obywatelskiego Rozwoju

Pod koniec stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy udostępnił aktualizację raportu Global Economic Outlook. Pierwszy raz od wybuchu wojny w Ukrainie analitycy MFW podwyższyli prognozy wzrostu dla gospodarki światowej w 2023 roku – o 0,2 p.p. do poziomu 2,9%. W 2024 roku gospodarka światowa ma wzrosnąć o 3,1%.

Niestety dobre wiadomości nie dotyczą Polski

Polska zanotowała spadki prognoz wzrostu na 2023 i 2024 rok w stosunku do poprzedniego raportu MFW z października 2022 roku. Wzrost PKB ma wynieść w tym i przyszłym roku odpowiednio 0,3% i 2,4%. Prognozy te są niższe od październikowej publikacji MFW o odpowiednio 0,2 p.p. i 0,7 p.p. Spadek projekcji wzrostu PKB dla Polski na 2024 rok jest największy spośród wszystkich trzydziestu badanych krajów, które stanowią ok. 83% gospodarki światowej. Polski wzrost będzie również znacznie niższy od średniej dla wszystkich badanych krajów. Niższy od Polski wzrost PKB w bieżącym roku przewidywany jest jedynie w Wielkiej Brytanii (-0,6%) i Niemczech (0,1%).

Podwyższona inflacja w Polsce a rekomendacje Funduszu

Eksperci MFW prognozują spadek inflacji na świecie. Jednakże ich zdaniem będzie ona nadal utrzymywać się na podwyższonym poziomie (6,6% w 2023 roku). W tym roku inflacja w Polsce będzie ponad dwukrotnie wyższa (14,3% wg MFW), a w okolice celu (2,5% +− 1 p.p.) powróci dopiero – jak pokazuje projekcja NBP – w połowie 2025 roku. Eksperci Funduszu ostrzegają, że zbyt szybkie obniżenie stóp procentowych może zaprzepaścić dotychczasowe wysiłki podejmowane w celu obniżenia inflacji.

Warto zwrócić uwagę na rekomendację: „Jasna komunikacja banków centralnych i odpowiednie reakcje na zmieniające się dane”. MFW zaleca utrzymywanie wysokich – najlepiej realnie dodatnich – stóp procentowych przez banki centralne nawet w krajach z już opanowaną inflacją. Tym bardziej dotyczy to krajów z utrzymującym się wysokim wzrostem poziomem cen. W Polsce to zalecenie w oczywisty sposób nie jest wykonywane. Inflacja w Polsce w grudniu 2022 roku wynosiła wg GUS 16,6%, a stopa referencyjna NBP jest ustalona na poziomie 6,75%.

 

Treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Bartłomiej Jabrzyk, analityk FOR
[email protected]