Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-03-14

​Wyborcy Platformy Obywatelskiej zostali zapytani, czy PO powinna poprzeć zwiększenie wydatków z budżetu państwa, by sfinansować propozycje Prawa i Sprawiedliwości.

  • Wśród osób deklarujących swoje poparcie dla Platformy Obywatelskiej (46% spośród 32% deklarujących głosowanie na Koalicję Europejską) blisko 2/3 wyborców Platformy (niemal 65%) było przeciwne popieraniu takiego zwiększenia wydatków („zdecydowanie nie” – 33,1% i „raczej nie” – 31,7%), a tylko ok. 18% zareagowało na to pytanie pozytywnie („raczej tak” – 15,1% i „zdecydowanie tak” – 2,6%), przy 17,5% osób niezdecydowanych. Wynika z tego, że zdecydowana większość wyborców Platformy Obywatelskiej – bo aż blisko 2/3 – nie chce, by PO poparła „Piątkę Kaczyńskiego” i wydatek rzędu 45 mld zł na zaproponowane przez PiS cele.
     
  • Wyborców Platformy Obywatelskiej przeciwnych poparciu przez PO propozycji wydatkowych PiS zapytano również, co PO powinna zaoferować w zamian. Respondenci mieli do wyboru trzy możliwości. Ok. 10% nie miało zdania w tej kwestii, a pozostali podzielili się na mniej więcej równoliczne trzy grupy: [1] opowiadających się za tym, by pieniędzy tych w ogóle nie wydawać, co umożliwi zmniejszenie zadłużenia państwa (29,1%), [2] opowiadających się za tym, by część tych pieniędzy zaoszczędzić, a resztę wydać, ale na inne cele niż proponuje PiS (30,3%), [3] opowiadających się za tym, by wydać całość tych pieniędzy, ale na inne cele niż proponuje PiS (30,4%).
     
  • Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna przeprowadzone zostało metodą CAWI w dniach 8-12 marca br. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1065 osób. Kwoty dobrane zostały wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
     
  • W załączeniu przekazujemy szczegółowy opis badania wraz z pełną treścią zadanych respondentom pytań.