Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jakiego cudu gospodarczego oczekujesz?

xelb Oczekuje przede wszystkim reformy w strukturze i wielkości wydatków publicznych. Mam nadzieję, na znaczące obniżenie deficytu budżetowego, a co za tym idzie długu publicznego w relacji do PKB. Oczekuję, że pieniądze przestaną być wydawane na świadczenia socjalne, które nie rozwiązują rzeczywistych problemów ludzi lub wręcz je pogłębiają, a zwiększą się nakłady na inwestycje i […]

czytaj więcej

Jakie są cechy demokracji?

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i wyrazić moja wysoką ocenę nadesłanych odpowiedzi, które bardzo trafnie wskazują na cechy demokracji. Tak, jak w każdym konkursie trzeba wskazać odpowiedzi wyróżniające się. Moim zdaniem są to: Paweł, thlalock, Wojciech Zając, Zbigniew Waliński. W odpowiedziach tych zwróciło moją uwagę akcentowanie materialnych, a nie tylko formalnych cech demokracji. […]

czytaj więcej

Dlaczego warto głosować?

To niezwykle budujące jak wiele osób wzięło udzieliło odpowiedzi na moje pytanie. Ogromna większość z nich była bardzo inspirująca, dlatego też miałem poważny kłopot z wyborem zwycięzcy. Zdecydowałem się więc wyróżnić sześć odpowiedzi, które uznałem za szczególnie interesujące. Najistotniejsze w nich jest utrafienie w istotę demokracji i potraktowanie wyborów jako mechanizmu najważniejszego dla funkcjonowania społeczeństwa […]

czytaj więcej