Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opinie KOS (31(7)/2020) wz. z działaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wobec adw. Mikołaja Pietrzaka

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „przesłanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”. Wniosek ten został złożony w reakcji na zapowiedź adw. Mikołaja Pietrzaka, jednego z obrońców sędziego Waldemara Żurka, złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, pełniących funkcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, ze względu na wątpliwości co do ich bezstronności.

czytaj więcej

Opinia KOS (30(6)/2020) wz. z działaniami podejmowanymi wobec prokuratora Józefa Gacka

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w stosunku do którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków, określone w art. 231 § 1 k.k.

czytaj więcej

Akty prawne znowelizowane w wyniku wprowadzonej tzw. tarczy antykryzysowej (nr 3)

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji.

czytaj więcej

Akty prawne znowelizowane w wyniku wprowadzonej tzw. tarczy antykryzysowej (nr 2)

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji.

czytaj więcej

Komunikat 15/2020: Nie nawołujcie do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – rząd już to zrobił

Od ponad miesiąca koronawirus zbiera swoje żniwo. W celu walki z epidemią rządzący wprowadzają nowe restrykcje, a instytucje państwa funkcjonują w ograniczonym zakresie. Wielu twierdzi zatem, że mamy do czynienia z „faktycznym stanem nadzwyczajnym” i nawołuje do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Uważna lektura Konstytucji RP i interpretacja działań rządu pozwala przyjąć, że władza już to zrobiła.

czytaj więcej

Akty prawne znowelizowane w wyniku wprowadzonej tzw. tarczy antykryzysowej (nr 1)

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wymaga działań wspomagających zarówno dzisiejszą walkę z wirusem, jak i jutrzejszą wojnę z jego konsekwencjami gospodarczymi. Polski rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, określony zarówno konstytucyjnie jak i ustawowo. W między czasie natomiast pracować wraz z przedsiębiorcami nad skutecznym planem ratunkowym dla gospodarki. Tymczasem z tygodnia na tydzień przyjmowane są kolejne nowelizacje dziesiątek ustaw. Nadprodukcja legislacyjna nie świadczy o skuteczności ustawodawców – wręcz przeciwnie – podważa zaufanie do nich samych oraz do zasady poprawnej legislacji. W poniedziałek 6 kwietnia posłowie otrzymali dwie godziny na zapoznanie się 200 stronami tzw. rządowej Tarczy 2.0., składającej się ze zmian wprowadzonych w wielu przepisach.

czytaj więcej

Epidemia wywołana przez koronawirusa: Porównanie sytuacji w Polsce i innych krajach europejskich o liczbie mieszkańców powyżej 10 mln osób

Z powodu różnic pod względem liczby przeprowadzonych testów możliwości porównywania danych na temat liczby zachorowań, raportowanych przez różne kraje, są ograniczone. Według raportu WHO 80% Chińczyków, u których laboratoryjnie stwierdzono zarażenie koronawirusem, przechodziło chorobę w sposób łagodny albo umiarkowany. Na Islandii 50% osób zarażonych koronawirusem w chwili badania nie wykazywało żadnych objawów choroby albo wykazywało objawy łagodne. Niepoddawanie testom takich osób może istotnie zaniżać liczbę oficjalnie stwierdzonych przypadków zachorowań.

czytaj więcej

Apel do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Sytuacja w Polsce i na świecie nie ma precedensu w ostatnich dekadach. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Wiele zarazem wskazuje na to, że szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą, zachorowań przybywa bowiem z każdym dniem. Już teraz można stwierdzić, że koronawirus występuje w Polsce na skalę masową.

czytaj więcej