Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 15/2024: Babciowe – koszty niewspółmierne do efektów

Każda propozycja, szczególnie ta obciążająca budżet państwa i kieszenie podatników, powinna być porządnie przemyślana. W pierwszej kolejności należy zdefiniować problem, który zamierza się rozwiązać, a następnie wybrać odpowiednie ku temu środki. Jak jest w przypadku programu „Aktywny rodzic”? Problem – powrót matek na rynek pracy Czasowa dezaktywizacja zawodowa kobiet jest niekorzystna ze względów ekonomicznych. Nie […]

czytaj więcej

APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji, rządów prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 219). Wysłuchanie publiczne jest ważnym elementem procesu legislacyjnego, angażującym obywateli, organizacje pozarządowe i ekspertów. Instrument […]

czytaj więcej

Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM

Pod koniec stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących organizacji pozarządowych z członkami rządu. Przedmiotem spotkania była poprawa procesu stanowienia prawa. Gospodarzy reprezentowali minister Maciej Berek, odpowiedzialny w rządzie za proces legislacyjny, prezes Rządowego Centrum Legislacji, a także wysłannicy resortu rozwoju i technologii, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz szefa KPRM. Ze […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej