Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Freiburg Appeal

Z okazji 60. rocznicy podpisania 25 marca 1957 roku Traktatu Rzymskiego, który – tworząc Europejską Wspólnotę Gospodarczą – doprowadził do późniejszego powstania Unii Europejskiej, Centrum für Europäische Politik opublikowało apel do polityków i wszystkich obywateli UE. Organizacja wzywa w nim, w obliczu powszechnych antyeuropejskich nastrojów, do dalszego dbania o ogromną wartość dla europejskiego społeczeństwa i […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Creditworthiness trends of the eurozone countries 2017

Centrum für Europäische Politik zaprezentowało najnowszą wersję swojego cyklicznego raportu na temat wiarygodności kredytowej państw strefy euro, prezentującą dane za pierwszą połowę 2016 roku (w analizie pominięto Irlandię i Maltę ze względu na niedostępność adekwatnych statystyk). 6 na 17 analizowanych krajów unii walutowej zostało oznaczonych „czerwonym światłem”, które jest równoznaczne z „silnie ugruntowanym spadkiem wiarygodności […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Digital Cross-Border Transmission of TV and Radio

Centrum für Europäische Politik dokonało analizy projektu unijnego rozporządzenia, które miałoby według Komisji Europejskiej ułatwić transgraniczny przepływ cyfrowych treści radiowych i telewizyjnych na terenie Unii. Projekt Komisji stanowi element budowy tzw. jednolitego rynku cyfrowego – istotnego i niezmiernie potrzebnego komponentu wspólnego rynku Unii Europejskiej. Eksperci niemieckiego think-tanku zgadzają się, że rozporządzenie przyniosłoby ważne ułatwienia. Z […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Energy Efficiency Directive

Eksperci Centrum für Europäische Politik zbadali projekt nowelizacji unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej. Ich opinia jest jednoznacznie negatywna: „Im większy jest poziom celu efektywności energetycznej, tym większe staje się ryzyko nieudolnych, centralnie planowanych przez państwo oszczędności energii, które są dokonywane dla realizacji samego celu” – zauważają autorzy. Według think-tanku wprowadzenie w Unii Europejskiej obowiązku zmniejszenia […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Ukraine Plus as a model for Brexit

Pod koniec stycznia Centrum für Europäische Politik opublikowało analizę, w której przewidywane są możliwe skutki negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące wyjścia Londynu z UE. Autorzy analizy, Urs Pötzsch i Bert Van Roosebeke, nawiązują bezpośrednio do szczegółów tzw. Brexitu ujawnionych niedawno przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May. „Porozumienie Unii Europejskiej z Ukrainą jest […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Prospectus Rules

Eksperci Centrum für Europäische Politik przyjrzeli się projektowi unijnego rozporządzenia, które ma w założeniu ograniczyć wymogi związane z przygotowywaniem prospektów emisyjnych, czyli corocznych dokumentów informujących potencjalnych nabywców akcji o sytuacji przedsiębiorstwa i jego planów rozwoju. Według Komisji Europejskiej planowane zmniejszenie biurokracji dotyczącej prospektów powinno zachęcić przedsiębiorstwa do wchodzenia na giełdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Energy agreements with third countries

Centrum für Europäische Politik zbadało plan Komisji Europejskiej, aby umowy państw członkowskich UE z państwami trzecimi dotyczące energetyki były obowiązkowo sprawdzane przez Komisję Europejską pod kątem ich zgodności z prawem UE. Według ekspertów CEP takie rozwiązanie, mimo zwiększania pewności co do zawieranych umów, „stanowi drastyczną interwencję w suwerenność państw członkowskich i dlatego jest nieadekwatne”. Pomysł […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Retail Financial Services

Centrum für Europäische Politik opublikowało analizę dotyczącą planu Komisji Europejskiej, aby usunąć bariery rozwoju unijnego transgranicznego rynku usług finansowych. Analitycy CEP oceniają, że wprowadzenie tego pomysłu w życie może zwiększyć przynieść więcej konkurencji i innowacji. Szczególnie przychylnie patrzą w tym kontekście na propozycję swobody wyboru prawa dowolnego państwa członkowskiego UE, jakie zobowiązywałoby sprzedawcę i nabywcę […]

czytaj więcej