Forum Obywatelskiego Rozwoju

FOR ostrzega (nr 35): Reorganizacja sądownictwa odroczona

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych został uchwalony przez Sejm. Na nowo określa on strukturę sądów powszechnych w Polsce. Jeśli ustawa przejdzie pozytywnie dalszą ścieżkę legislacyjną, zniesie reformę wprowadzoną 1 stycznia 2013 r. przez Jarosława Gowina, która zlikwidowała niektóre sądy rejonowe. Czy zmiana, która przyniosłaby długofalowe, pozytywne rezultaty, ulegnie w obliczu nacisków i doraźnych interesów […]

czytaj więcej

„e-Sądy po polsku. IV edycja”

Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego Sądy zwracają coraz większą uwagę na jakość i treści pojawiające się na ich stronach internetowych. Zdrowej konkurencji, która pojawiła się między sądami sprzyja prezentacja wyników badania w formie rankingu. Tak twierdzą autorzy najnowszego raportu „e-Sądy po polsku” zaprezentowanego przez Forum […]

czytaj więcej