Forum Obywatelskiego Rozwoju

W Polsce obowiązuje nadmiernie restrykcyjna ustawa o zbiórkach publicznych. Ustawa została wprowadzona w okresie rządów sanacji w roku 1933. Wtedy to każda działalność społeczna w oczach autorytarnej władzy stanowiła przejaw zagrożenia wobec rządzących. Obecnie ustawa niepotrzebnie ogranicza aktywność obywatelską, w tym m.in. tzw. crowdfunding, czyli prowadzenie w internecie zbiórki małych sum z przeznaczeniem np. na działalność społeczną lub artystyczną.

Autor:

Marta Kube (e-mail: [email protected])