Forum Obywatelskiego Rozwoju

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych został uchwalony przez Sejm. Na nowo określa on strukturę sądów powszechnych w Polsce. Jeśli ustawa przejdzie pozytywnie dalszą ścieżkę legislacyjną, zniesie reformę wprowadzoną 1 stycznia 2013 r. przez Jarosława Gowina, która zlikwidowała niektóre sądy rejonowe. Czy zmiana, która przyniosłaby długofalowe, pozytywne rezultaty, ulegnie w obliczu nacisków i doraźnych interesów politycznych?

Kontakt do autora:

Marta Kube, e-mail: [email protected]

Zobacz komentarz autorki do publikacji (wideo)