Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki

17 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzające obowiązek posiadania krajowego prawa jazdy przez cudzoziemców zajmujących się przewozem osób. Przepis ten nie był pierwotnie przewidywany w projekcie ustawy, dodany został na etapie prac w sejmowej Komisji Infrastruktury. Finalne brzmienie ustawy poparli niemal wszyscy posłowie. Regulacje uniemożliwiają cudzoziemcom złożenie […]

czytaj więcej

Komentarz FOR 4/2023: Śladem Węgier i Turcji? Stopy procentowe przed wyborami

Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Adama Glapińskiego po raz drugi z rzędu podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna NBP jest obecnie niższa o 1 p.p. niż na początku września. Tymczasem amerykańska Rezerwa Federalna jeszcze w lipcu tego roku podnosiła stopy, a ostatnio zapowiedziała, że ewentualne obniżki są mało prawdopodobne przed drugim kwartałem przyszłego roku. Europejski Bank Centralny postanowił we wrześniu podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

czytaj więcej

Panowała ogólnoświatowa tendencja, by liczba godzin poświęcanych na rozliczanie podatków spadała, tymczasem w Polsce od 2013 r. wzrosła ona o 48 godzin – Gabriel Hawryluk, Gazeta Wyborcza

– Już w 2019 r. według rankingu Doing Business Banku Światowego rozliczanie podatków w Polsce zajmowało średnio 334 godziny rocznie, podczas gdy średnia dla państw UE to 174 godziny, a dla państw CEE-11 (11 państw Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami UE) – 217 godzin – wylicza analityk ekonomiczny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Za czasów PiS rozwój Polski na tle innych krajów wyraźnie spowolnił – Marcin Zieliński, Gabriel Hawryluk, Konkret24

– Porównania międzynarodowe pozwalają przynajmniej wstępnie wskazać, czy za sukcesem albo porażką jakiegoś kraju stoi prowadzona przezeń polityka, czy odpowiada za nie koniunktura międzynarodowa albo czynniki regionalne. To prawda, że skumulowany wzrost PKB za rządów PiS był większy niż za PO. Jednak większość rządów PiS przypada na okres bardzo dobrej koniunktury międzynarodowej – wyjaśniają eksperci Fundacji FOR.

czytaj więcej

Komunikat FOR 15/2023: Patologia legislacji i znikające apteki. O kolejnym zaostrzeniu Prawa farmaceutycznego

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach eksportowych jako projekt rządowy musiała zawierać ocenę skutków regulacji oraz przejść konsultacje publiczne, czego nie można powiedzieć o wprowadzanych przez Sejm poprawkach, które co do zasady powinny mieć ścisły związek z projektem. Mamy tu bowiem do czynienia z daleko idącymi zmianami prawnymi w obszarze zupełnie innym niż ten, którego dotyczy nowelizacja. Taka forma stanowienia prawa – stosowana nie po raz pierwszy przez polityków partii rządzącej – jest niedopuszczalna w rozwiniętej demokracji.

czytaj więcej