Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • Od sierpnia 2018 roku w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpoznanie sprawa zgodności regulacji dotyczących wpisu do gminnej ewidencji zabytków z konstytucyjnymi i międzynarodowymi standardami ochrony własności.
 • Tak długie rozpoznawanie sprawy nie służy ochronie praw jednostki, gdyż z tego powodu sądy administracyjne zawieszają postępowania dotyczące wpisania nieruchomości do gminnego rejestru zabytków, oczekując na rozstrzygnięcie Trybunału.
   
 • Obowiązujący przepis zbyt lakoniczne reguluje zasady wpisywania nieruchomości do ewidencji zabytków, nie zapewnia jawności postępowań i narusza standardy ochrony własności. Obecnie wszystkie czynności związane z wpisem mogą toczyć się bez udziału i wiedzy właściciela nieruchomości.
   
 • Ustawodawca powinien jednoznaczne zaklasyfikować wpis do ewidencji zabytków jako decyzję administracyjną i tym samym zagwarantować obywatelom środki odwoławcze adekwatne do ograniczeń prawa własności.
   

  Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

  Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

  Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


  Kontakt do autora:

  Piotr Oliński, Młodszy analityk FOR
  [email protected]