Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Proponowana przez Prezydenta nowelizacja umożliwia arbitralne nominowanie p.o. Prezesów Sądu Najwyższego z pominięciem głosu sędziów danej izby;
     
  • W razie przyjęcia projektu nowe kompetencje otrzyma także Pierwszy Prezes SN, który będzie mógł wpływać na przydział spraw i składów orzekających w przypadku orzeczeń dotyczących rozbieżności w orzecznictwie, które mają szczególne znaczenie dla porządku prawnego RP;
     
  • Prezydencka ustawa zakłada poluzowanie regulacji dotyczących wynagrodzeń Szefów Kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz Prezesa SN kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, co przyczyni się do ich mniejszej transparentności;
     
  • Ustawa przewiduje wydłużenie terminu na złożenie skargi nadzwyczajnej oraz pierwszej kadencji ławników w SN. Oba eksperymenty należy ocenić jako nieudane i wskazane byłoby ich zakończenie w przewidzianych w ustawie o SN terminach.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
[email protected]