Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) jest kolejnym orzeczeniem dotyczącym zmian w polskim sądownictwie w ostatnich latach. Odpowiada on tylko na część wątpliwości, a dalszych odpowiedzi należy spodziewać się w 2020 roku.
   
 • Sam TSUE nie mógł wprost stwierdzić, że Izba Dyscyplinarna i nowa KRS są niezgodne z prawem Unii, gdyż nie pozwala mu na to specyfika procedury prejudycjalnej (dialogu między sądami krajowymi a TSUE) – sąd unijny odpowiada w niej na pytania sądów o wykładnię prawa UE, a nie stwierdza wprost, że rozwiązania krajowe są niezgodne z ustawodawstwem unijnym.
   
 • W swoim orzeczeniu TSUE po raz kolejny potwierdził, że organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim musi być zgodna z prawem UE, w tym gwarantować niezależność sądów. Z uwagi na to, że potencjalnie w każdej sprawie przed sądem może istnieć konieczność wykładni lub stosowania prawa Unii, dotyczy to wszystkich sądów w Polsce.
   
 • W odpowiedzi na wątpliwości Sądu Najwyższego, TSUE wskazał, że aby zweryfikować, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem niezależnym w rozumieniu prawa Unii, powinien on przeprowadzić ocenę sposobu powołania nowej KRS i tego, w jaki sposób wykonuje ona swoje kompetencje, a także w jakich okolicznościach powołano Izbę Dyscyplinarną.
   
 • Wyrok TSUE powinien umożliwić m.in. ujawnienie list poparcia do nowej KRS, które mimo prawomocnego wyroku sądu nadal pozostają ukryte przed opinią publiczną.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]