Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Możliwość wstępu obywateli na posiedzenie Sejmu i obserwowanie obrad wynika wprost z przepisów konstytucji; w maju 2018 r. części osób odmówiono jednak wstępu na galerię, co pozwoliło na zweryfikowanie tej decyzji przez sądy administracyjne
     
  • W ostatnich orzeczeniach WSA w Warszawie przyjął, że odmowa obserwowania obrad została podjęta bez podstawy prawnej, była arbitralna i nieproporcjonalna do okoliczności; sąd uchylił również przepis pozwalający straży marszałkowskiej na wprowadzenie zakazu wstępu do budynków sejmowych
     
  • W świetle opisywanych wyroków zasady wstępu do Sejmu są w tej chwili uregulowane niewłaściwie, a Sejm powinien dokonać niezwłocznej nowelizacji

Pełna treść komunikatu do pobrania poniżej


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]