Forum Obywatelskiego Rozwoju

Eliza Rutynowska: Sądolotek, dokument wewnętrzny, tajemnica dyplomatyczna – jak władza odcina dostęp do informacji. Analiza, Konkret24

Ograniczenia w dostępie obywateli do informacji o działaniach władz nie są zawarte wyłącznie w ustawach. Eliza Rutynowska, prawniczka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, przypomina zarządzenie marszałka Sejmu z 14 lipca 2017 roku, które na tydzień (w tym czasie posłowie debatowali nad ustawami zmieniającymi ustrój sądów) ograniczało wstęp do budynków sejmu i senatu osobom zapraszanym przez kluby poselskie. Zakaz, zdaniem Rutynowskiej, naruszał prawo obywateli do informacji publicznej w postaci konstytucyjnej możliwości wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

czytaj więcej

Komunikat 6/2019: Prawo obserwowania obrad Sejmu w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych

Konstytucja RP przyznaje obywatelom prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej. Prawo to obejmuje także wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ubiegłoroczne wydarzenia związane z odmową obserwowania obrad Sejmu i niedawne orzeczenia sądów administracyjnych rzucają nowe światło na to zagadnienie oraz każą przyjąć, że na tę chwilę zasady wstępu na posiedzenia izby niższej są uregulowane wadliwie i wymagają pilnej nowelizacji – oczywiście w duchu jawności i poszanowania praw obywateli.

czytaj więcej

Komunikat FOR: Wyrok NSA ws. M. Barczentewicza (FOR) z Prezydentem RP o dostęp do informacji publicznej dotyczącej nowelizacji tzw. ustawy o OFE z 2011 r.

Aktualizacja z dnia 12.08.2014 r. Po ostatecznym wyroku NSA Kancelaria Prezydenta skierowała do Mikołaja Barczentewicza pismo, w którym stwierdziła, że „nie dysponuje opiniami bądź ekspertyzami prawnymi, o których udostępnienie  wnosi, stanowiących informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”. Inaczej […]

czytaj więcej

„Kto, kiedy i od kogo może się domagać informacji publicznej”, DGP

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pod tytułem Kto, kiedy i od kogo może się domagać informacji publiczej.  Dziennikarka Ewa Ivanowa odpowiedziała m.in. na pytania:  Czy tylko administracja musi udostępniać informacje? Czy każda informacja jest informacją publiczną?  Czy można kwestionować decyzję organu? Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na stronie GazetaPrawna.pl. Wersję […]

czytaj więcej

Konferencja prasowa: Dalszy ciąg konstytucyjnego nihilizmu – Prezydent podpisuje ustawę o OFE

W poniedziałek, 30 grudnia br. w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja prasowa „Dalszy ciąg konstytucyjnego nihilizmu: Prezydent podpisuje ustawę o OFE”, z udziałem: prof. Leszka Balcerowicza – Przewodniczącego Rady FOR, Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Marka Tatały – Członka Zarządu FOR. Podczas konferencji przedstawione zostały argumenty przeciwko tzw. ustawie o OFE, […]

czytaj więcej

Instytucje publiczne znów utajniają informacje w związku ze zmianami w systemie emerytalnym

Nieprzejrzysty proces tworzenia prawa w obszarze systemu emerytalnego nie jest nowością. W 2011 r. Mikołaj Barczentewicz, współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju, złożył w trybie dostępu do informacji publicznej wniosek o udostępnienie przez Prezydenta opinii prawnych, na które Prezydent powoływał się podpisując ustawę drastycznie obniżającą poziom składki przekazywanej do OFE. Sprawa trafiła w końcu do Trybunału Konstytucyjnego, […]

czytaj więcej