Forum Obywatelskiego Rozwoju

Od kilku dni rząd przekazuje w Brukseli materiał na temat rzekomych „ustępstw” w ustawach regulujących wymiar sprawiedliwości. Dzięki niemu pozycja negocjacyjna Polski w sporze z Komisją Europejską miała się zwiększyć na tyle, aby przedstawiciele UE przyznali, że problem naruszenia zasad praworządności nie występuje już w naszym kraju. Niestety, dokument ten – celowo lub z powodu braku wiedzy – zawiera wiele informacji niezgodnych z prawdą.

Nasz analityk prawny, Patryk Wachowiec, we współpracy z prawnikami z innych organizacji pozarządowych, podjął się wysiłku skomentowania tego materiału i ukazania prawdziwego stanu rzeczy. Wymaga tego rzetelność prowadzenia debaty z naszymi partnerami w Unii Europejskiej.

Opublikowany dokument przedstawia najważniejsze przykłady manipulacji zawartych w notatce polskiego rządu – wraz z komentarzem pokazującym rzeczywistą sytuację w danej materii.

Publikacja dostępna jest w języku angielskim.