Forum Obywatelskiego Rozwoju

Po trzech miesiącach od naszego zapytania złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, doczekaliśmy się odpowiedzi. Resort sprawiedliwości nie udostępnił jednak wszystkich informacji i czeka nas kolejna, po decyzji Szefie Kancelarii Sejmu, obrona jawności życia publicznego w sądzie administracyjnym.

Przypomnijmy, że z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa[1]. Wprowadziła ona nie tylko niekonstytucyjną procedurę wyboru sędziowskiej części KRS przez Sejm, ale również – za sprawą opisywanej przez nas poprawki posła PiS Waldemara Budy – obowiązek Marszałka Sejmu do publikacji dokumentów załączanych do zgłoszeń kandydatów „z wyłączeniem załączników”.

Uważamy, że informacja o tym, kto poparł sędziów starających się o członkostwo w KRS ma walor informacji publicznej. Jest ona także niezbędna do tego, aby sprawdzić czy istniały powiązana pomiędzy sędziami zgłaszającymi kandydatów a Ministrem Sprawiedliwości podobne do tych, które przedstawiliśmy na stworzonej przez nas mapie dotyczącej samych kandydatów i ich pełnomocników. Marszałek Sejmu odmówił nam dostępu do list poparcia kandydatów, dlatego też złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego i czekamy na rozprawę.

[1] Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 3).

Pełna treść komunikatu i odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości (skan dokumentu) znajdują się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec
[email protected]