Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczytując się w zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, już na pierwszy rzut oka widać, że wielu sędziów starających się o ten urząd jest powiązanych z Ministrem Sprawiedliwości. Dla lepszego zobrazowania tego faktu przygotowaliśmy schemat zależności osób zaangażowanych w ten proces.

Opieraliśmy się na dokumentach opublikowanych na stronie Sejmu. Wprawdzie Kancelaria Sejmu zwleka z udostępnieniem nam podpisów sędziów pod zgłoszeniami, jednak informacje o 17 kandydatach, ich pełnomocnikach i prezesach sądów pozwoliły na stworzenie sieci powiązań między wszystkimi ww. osobami a Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

Powiązania te mają różny charakter i obejmują:

  1. Podległość służbową w stosunku do MS (byłą i obecną) – dotyczy to sędziów delegowanych do pełnienia czynności urzędniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, urzędników resortu lub przedstawicieli ministra w komisjach egzaminacyjnych (kolor czerwony);
  2. Powołanie przez Ministra Sprawiedliwości na prezesa lub wiceprezesa sądu – albo jednoosobowo i uznaniowo, na podstawie przepisów obowiązujących od lipca 2017 r., albo wcześniejszych unormowań, gdy w powołaniu brał również udział samorząd sędziowski.
  3. Powiązania rodzinne lub osobiste (kolor pomarańczowy, linia przerywana)

Mapa jest interaktywna; każda z osób na schemacie ma swój biogram i opis ewentualnego powiązania.

 

Otwórz schemat w pełnym oknie.

W przypadku publikacji innych zgłoszeń lub dodatkowych dokumentów niezwłocznie zaktualizujemy mapę.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustita” za pomoc w weryfikacji informacji o kandydatach i innych osobach zaangażowanych w proces wyboru nowej KRS.


Autor:

Patryk Wachowiec
[email protected]