Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje spółki kontrolowane przez Skarb Państwa do forsowania szkodliwych dla wzrostu gospodarczego i wolności obywatelskich zmian w wymiarze sprawiedliwości. Równocześnie państwowe firmy ratują przed bankructwem Polską Grupę Górniczą, a Polski Zakład Ubezpieczeń uczestniczy w nacjonalizacji banku Pekao. Brak prywatyzacji okazuje się zagrożeniem nie tylko dla gospodarki, ale także dla wolności debaty publicznej.

Polską gospodarkę, na tle państw OECD, charakteryzuje bardzo duży udział państwowych firm kontrolowanych przez polityków, w tym aż 12 spółek indeksu WIG-20. Negatywnie wpływa to na gospodarkę i poziom życia Polaków (zob. Analiza FOR 8/2016) oraz pozwala politykom wykorzystywać podległe im firmy do celów partyjnych.

W listopadzie 2016 r. premier Beata Szydło, wraz z prezesami 17 spółek kontrolowanych przez rząd, ogłosiła powstanie Polskiej Fundacji Narodowej (PFN). Każda z 17 spółek-fundatorów ma wysoki udział Skarbu Państwa (Wykres 1). W czterech z nich państwo jest jedynym udziałowcem. W siedmiu z nich Skarb Państwa i kontrolowane przez niego firmy mają mniej niż 50 proc. udziałów, ale mimo tego utrzymują pozycję dominującą, m.in. ze względu na rozdrobnienie pozostałych inwestorów. W sumie spółki wniosły do fundacji 97,5 mln zł.

Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista
e-mail: [email protected]

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.
Read English version.

W mediach: