Forum Obywatelskiego Rozwoju

9 kwietnia br. Sejm uchwalił nowe prawo restrukturyzacyjne. Dobrze działające prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne jest fundamentem gospodarki rynkowej. Jednak najlepsze nawet prawo nie będzie funkcjonowało bez jego skutecznego egzekwowania. Pomóc w tym miała poprawka, która przenosiła postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe do sądów okręgowych. Poprawka ta została jednogłośnie przyjęta w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jednak następnie odrzucił ją Sejm. 

Senat, który 5 maja br. będzie pracował nad przekazaną przez Sejm ustawą ma jeszcze możliwość zagłosowania za poprawką przenoszącą sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe do sądów okręgowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że korzystna dla polskiej gospodarki reforma nie będzie w przyszłości skutecznie egzekwowana.

Kontakt do autora:

Marek Tatała, e-mail: [email protected]