Forum Obywatelskiego Rozwoju

O projekcie

Program „Lepszy wymiar sprawiedliwości” został wprowadzony w 2008 roku jako wspólny program Fundacji FOR i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
którego celem jest zdiagnozowanie obecnego stanu wymiaru sprawiedliwości
w Polsce oraz sformułowanie propozycji konkretnych reform usprawniających jego funkcjonowanie.
Od transformacji ustrojowej z początku lat 90. Polska zmaga się z usprawnieniem funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego.
Definiuje on bowiem zasady, według których funkcjonują rynki, oraz zapewnia bezstronne rozstrzyganie
sporów.
W okresie wyzwań, związanych z przemianami we wczesnych latach 90., reformatorzy i wielu ekspertów
międzynarodowych kładło nacisk na przekształcenia polityczne, stabilizację makroekonomiczną oraz
podstawowe reformy strukturalne, pozostawiając nieco dalej potrzeby w zakresie budowania instytucji
wymiaru sprawiedliwości. W rezultacie szybkich przemian transformacyjnych istniejące instytucje, w szczególności
sądy, wymagają gruntownych reform. Propozycje takich reform starają się opracować eksperci
programu „Lepszy wymiar sprawiedliwości”.
Nad programem czuwa Rada Projektu, do której należą:
Sędzia TK w stanie spoczynku Jerzy Stępień – Przewodniczący, prof. Jerzy Ciemniewski, prof. Jacek Gołaczyński,
Sędzia Katarzyna Gonera, Adwokat Jakub Jacyna, Adwokat Bartosz Krużewski, prof. Zbigniew Lasocik,
Adwokat Łukasz Rędziniak, Sędzia Teresa Romer, Adwokat Dariusz Skuza, Adwokat Tomasz Wardyński
W ramach programu ”Lepszy wymiar sprawiedliwości” wydano 7 raportów:
• ,,E-sądy po polsku. Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych. II edycja”,
• ,,Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych”,
• ,,Reformatorzy i hamulcowi. Przegląd działań Ministrów Sprawiedliwości po 1989 r.”,
• ,,Raport z obywatelskiego monitoringu kandydatów na Prokuratora Generalnego”,
• ,,Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów”,
• ,,Publiczna dostępność orzeczeń sądowych”,
• „Ocena okresowa pracy sędziów. Analiza na tle propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości”.
Od maja 2009 r. do kwietnia 2010 r. projekt był finansowany ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana
Batorego. Najnowszy cykl raportów w ramach ,,Lepszego wymiaru sprawiedliwości” jest przygotowywany
przy współpracy z Polską Radą Biznesu.
Z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka projekt nadzoruje dr Adam Bodnar, koordynatorami programu
są Marta Kube (Fundacja FORorum Obywatelskiego Rozwoju) oraz Małgorzata Szuleka (Helsińska
Fundacja Praw Człowieka).
 

czytaj więcej